Dereitos dos Nenos e Nenas cando a separación dos proxenitores

 

 

 1. Dereito a ser tratados como persoas que teñen intereses e que están afectadas, e non com meras prendas ou posesións. Os nenos teñen dereito a expresar os seus sentimentos sobre.
 2. Dereito de querer ó seu pai e á sua nai sen ter sentimentos de presión, culpa ou rechazo.
 3. Dereito a non atoparse nun conflito de lealtades e a non ser alienado en contra de nengún dos seus pais.
 4. Dereito a que non lle pregunten sobre a elección de un ou outro proxenitor ou en qué lugar prefire vivir.
 5. Dereito a manter unha relación produtiva e construtiva con cada proxenitor.
 6. Dereito a non ter que tomar decisións propias de adultos.
 7. Dereito a seguir sendo nenos, sen ter responsabilidades de adultos, sen ter que ser “coidadores de seus pais” ou asumir tarefas propias de éstes.
 8. Dereito a non inmicirse nun xogo doroso entre ambolos dous pais.
 9. Dereito a manter un nivel e apoio económico axeitado e proporcionado por ambos pais.
 10. Dereito a aprender comportamentos axeitados a través do exemplo de seus pais.
 11. Dereito a ter amigos e a participar en actividades escolares e da comunidade.
 12. Dereito a lograr éxito académico e prepararse para ser autónomos e independientes.
 13. Dereito a coñecer as sua orixe e a formar a unha identidade persoal baseada nas suas experiencias.